Voor het vijfde nummer van iMaintain is Arno van Peekel van RHDHV geïnterviewd over het FOME-BES project. Het artikel ‘3-D temperatuurmetingen in de ondergrond’ wordt het belang van de projectresultaten geschets voor het kunnen beheren en optimaliseren van bodemenergiesystemen.

Lees het artikel.

Verschenen in iMaintain magazine, 5-2015, p.54-56.