tki_energoHet project FOME-BES wordt ondersteund door een subsidie van het Topconsortium Kennis en Innovatie ‘Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving’.

TKI EnerGO (onderdeel Topsector Energie) heeft als doel: innovatie versnellen voor de ontwikkeling en toepassing van energiebesparing en duurzame energie opwekking in de gebouwde omgeving in Nederland en de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie zo groot mogelijk maken.

Met kennisinstituten, bedrijfsleven, universiteiten en hogescholen is in 2012 een Innovatiecontract opgesteld voor het thema Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving. In april 2013 is dit contract geactualiseerd met focus op waar innovatie het grootste verschil kan maken om de gebouwde omgeving uiteindelijk energie neutraal te krijgen. Het innovatiecontract vormt de basis voor de programmering van de innovatieonderwerpen die binnen dit TKI worden uitgevoerd. Per september 2013 is TKI EnerGO tevens het Nationale Liaison Point Energy Efficient Buildings (E2B) voor het Europese programma.

Kijk voor meer informatie op www.tki-energo.nl