Geleerde lessen

De kennis die we opdoen in dit project willen we graag met u delen. Het doel van Vraag & Antwoord is om onze kennis in de vorm van vragen, antwoorden, illustraties, films, downloads en contactgegevens toegankelijk te maken voor iedereen met interesse in  monitoring van de ondergrondse energiebalans en  het optimaliseren van het economisch en energetisch rendement van bodemenergiesystemen.

 

Voorlopige meetresultaten indicatie voor meerwaarde FOME-BES onderzoek.

Er wordt al enige tijd gemeten op alle vijf de onderzoekslocaties: Utrecht Rijnsweerd, stationsgebied Utrecht, Utrecht Science Park, Strijp S Eindhoven en Delft. Van alle locaties is een plattegrond met de meetlocaties beschikbaar en zijn de meest kenmerkende meetresultaten in beeld gebracht. Met deze voorlopige meetresultaten kunnen we al een eerste inschatting maken de meerwaarde van het FOME-BES onderzoek:

  • potentie voor optimalisatie bij de bron
  • potentie voor het optimaal benutten van het bodemenergiepotentieel
  • potentie voor het voorspellen van de regeneratiebehoefte ten bate van het energievoorraadbeheer
  • potentie voor voorspelling onderhoudsbehoefte
  • inzicht in bodemsamenstelling en reikwijdte van de bronnen

Bekijk de resultaten.

Het FOME-BES project is met een half jaar verlengd en is in de zomer van 2017 afgerond.

 

Lees het eindrapport.