luchtfoto-19-mei
foto: cu2030.nl

Tussen nu en 2030 wordt het stationsgebied van Utrecht herontwikkeld. De wegenstructuur en toegankelijkheid van het gebied worden gemoderniseerd en geactualiseerd. Ook wordt diverse nieuwbouw gerealiseerd, waaronder kantoren, winkels en woningen. Dit gebeurt in nauwe samenhang met andere initiatiefnemers in dit gebied zoals Corio, ProRail, NS Stations en anderen. Voor de herinrichting is een Intentieverklaring Duurzaam Stationsgebied gesloten met de intentie deze herontwikkeling zoveel duurzaam mogelijk te realiseren. Projecten die een concrete bijdrage leveren aan deze duurzaamheidsdoelstelling zijn bijvoorbeeld de toepassing van warmte koude opslag (WKO) en grondwatersanering met behulp van de ‘Biowasmachine’. Dit gebeurt met een bijbehorend meetsysteem met 250 peilpunten.

 

Meetresultaten

In het stationsgebied worden al enige tijd metingen uitgevoerd. De meetpunten bevinden zich tussen warmte- en koudebronnen in.

In de figuren zien we een bodem die niet door WKO wordt beïnvloed. Dit suggereert dat het bodemenergiepotentieel in dit gebied nog niet optimaal wordt benut.

meetresultaten-utrecht-cs-nov-16

 

De  meerwaarde van het FOME-BES onderzoek is de potentie voor het voorspellen van het bodemenergiepotentieel.

 

De meetlocaties in stationsgebied Utrecht

utrechtcs_meetlocatie