Eindrapport FOME-BES

Het eindrapport van Fibre-Optic Monitoring Energiebalans en -prestaties van bodemenergiesystemen (FOME-BES) is beschikbaar. Het onderzoek heeft de meerwaarde aangetoond van DTS-glasvezeltechnologie voor ondergrondse monitoring van warmte-koude opslagsystemen (WKO).

Presentatie FOME-BES resultaten

De resultaten van het afgeronde FOME-BES onderzoek zijn op 22 juni 2017 gepresenteerd bij het ‘Maintenance for Energy’ event van Energie Verenigd. Adri Meijdam van a.s.r vertelde tijdens de bijeenkomst vanuit eigen ervaring over de verduurzaming van het a.s.r.-kantoor en over belangrijke aspecten binnen een goed beheer van WKO-installaties. Het terrein van a.s.r. in Rijnsweerd, Utrecht,

Kenmerkende meetresultaten indicatie voor meerwaarde FOME-BES onderzoek

Er wordt al enige tijd gemeten op alle vijf de onderzoekslocaties: Utrecht Rijnsweerd, stationsgebied Utrecht, Utrecht Science Park, Strijp S Eindhoven en Delft. Van alle locaties is een plattegrond met de meetlocaties beschikbaar en zijn de meest kenmerkende meetresultaten in beeld gebracht. Met deze voorlopige meetresultaten kunnen we al een eerste inschatting maken de meerwaarde

Utrecht haalt meer energie uit de bodem

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts en wethouder Lot van Hooijdonk ondertekenden op vrijdag 28 oktober de Utrechtse Bodemenergie Agenda. Bodemenergie is duurzaam en vermindert de CO2-uitstoot. Met de samenwerkingsovereenkomst maken gemeente en provincie afspraken over nauwere samenwerking met als doel een betere, efficiëntere benutting van de Utrechtse bodem. Hoger gebruik van bodemenergie mogelijk De Utrechtse bodem biedt