Op het kantorenpark Rijnsweerd wordt een collectief WKO-systeem op gebiedsniveau gerealiseerd waarbij bestaande en nieuwe WKO-systemen worden gecombineerd. Zo wordt onder andere de mogelijkheid verkend om het bestaande WKO-systeem van a.s.r. uit te breiden naar het gebouw van de Provincie Utrecht.140801 Rijnsweerd glasvezel 2van3 booropstelling

Kantorenpark Rijnsweerd omvat 28 panden met een totaal verhuurbaar oppervlak van 288.000m2. Twee panden zijn in gebruik voor de functie wonen, de overige panden als kantoor. Er is een energieconvenant afgesloten met gemeente Utrecht waarin de ambitie van een CO2 reductie van 30% in 2020 is vastgelegd. Voor de Stichting Kantorenpark Rijnsweerd is dit onderzoek onderdeel van een groter geheel, een masterplan om alle bestaande kantoorgebouwen te voorzien van een WKO.

Bekijk de kaart van het gebied.

Bekijk de meetopstelling met 23 meetlussen van het gebied.

 

Meetresultaten

In Rijnsweerd worden al enige tijd metingen uitgevoerd. De onderstaande meetresultaten zijn opvallend:

meetresultaten-rijnsweerd-nov-16

De metingen zijn gedaan in de buurt van een koudebron. Het onttrekkingsseizoen is de zomer.

In de figuren is te zien dat de koude onderin de bron achterblijft.

De meerwaarde van het FOME-BES onderzoek is de potentie voor optimalisatie bij de bron.

 

De meetlocaties in Rijnsweerd

rijnsweerd_meetlocaties