Doelstelling

FOME-BES wil de mogelijkheden onderzoeken van glasvezeltechnologie voor ‘spatially distributed temperature sensing’ (glasvezel-DTS) voor bewaking van de ondergrondse energiebalans bij bestaande en nieuwe bodemenergiesystemen, individueel maar ook op gebiedsniveau.

Hiervoor zijn de volgende doelen geformuleerd:

  • Het valideren en verbeteren van theoretische simulatiemodellen van de energiebalans van bodemenergiesystemen aan de hand van empirisch verkregen meetreeksen.
  • Een integraal monitoringssysteem voor bewaking en verbetering van de energieprestaties van het integrale WKO-systeem dat kan worden ingezet in de beheerfase van (collectieve) WKO-systemen. Dit systeem moet een kostenefficiënte oplossing zijn die ook in bestaande situaties kan worden toegepast.
  • Een algoritme dat in combinatie met glasvezel-DTS monitoring de onderhoudsbehoefte van bronsystemen voorspelt, vroegtijdig ingrijpen mogelijk maakt, het energetisch rendement van het bronsysteem verhoogt en de onderhoudskosten verlaagt.
  • Een juridisch geborgd beheerprotocol met afspraken over energieprestaties, doelmatige grondwaterbenutting en verdeling van risico’s en (regeneratie)kosten, dankzij het inzicht in hoe de energiebalans zich door de jaren heen ontwikkelt.