strijpsIn het gebied Strijp-S in Eindhoven wordt bodemenergie benut in combinatie met bodemsanering, net als in het stationsgebied in Utrecht. De grondsamenstelling is anders dan in Utrecht en Delft. Daarom wordt in dit onderzoek de ontwikkeling in de bodemenergiebalans in het gebied Strijp-S vergeleken met die in de onderzoekslocaties in Utrecht en Delft. Dit met het oog op validatie van de theoretische simulatiemodellen van de ondergrondse energiebalans die nu worden toegepast.

 

Meetresultaten

In Eindhoven is de glasvezel geïnstalleerd in de injectieput van Strijp-Energy:weergave-glasvezel-in-injectieput-strijp-s

installatie-glasvezel-strijp-s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaande figuur laat zien dat de uitstroomsnelheden (als indicator voor verstopping) in de injectiebron meetbaar zijn.

De meerwaarde van het FOME-BES onderzoek is de potentie voor voorspelling van de onderhoudsbehoefte.

 

strijp-s_meetresultaten_nov16