Bij het Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie op 23 november reikte Jacqueline Cramer de WKO Duurzaamheid Award uit aan Fréderique Houben. Winnares Houben is taakgroephoofd en programmamanager Energie bij Universiteit Utrecht en maakt gebruik van innovatieve projecten zoals FOME-BES. 

Het gebruik van bodemenergie neemt met forse snelheid toe. Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde voor de derde keer het Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie, een bijeenkomst waarbij het voorraadbeheer van WKO-systemen centraal staan. Een van de hoogtepunten is de uitreking van de WKO Duurzaamheid Award, waarvoor vijf WKO-eindgebruikers genomineerd zijn die uitzonderlijke inspanningen leveren.

De vijf genomineerden zetten zich in voor het stimuleren en promoten van bodemenergie. Jacqueline Cramer, voormalig-minister van VROM, hoogleraar Duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht en strategisch adviseur bij Utrecht Sustainability Institute, reikte de award uit. Ze benadrukte nog eens hoe belangrijk het is dat we de gezamenlijke ecologische voetafdruk omlaag brengen en dat duurzaam denken een vlucht lijkt te nemen.

Fréderique Houben won de Duurzaamheid Award mede dankzij haar inzet waardoor het bodemenergiesysteem bij Universiteit Utrechts straks een van de grote systemen in Nederland wordt. Als beheerder van de WKO-systemen maakt Houben zich sterk voor het grootschalig verduurzamen van de universiteit. Hierbij maakt ze gebruik bij innovatieve projecten zoals FOMEBES, waarbij diverse kennispartners hun WKO-systemen verbeteren met glasvezelkabels. Bij de bijeenkomst werd het onderdeel glasvezel expliciet benoemd, wat aansluit bij de ambities van het project FOME-BES.

 

Lees meer over de WKO Duurzaamheid Award.

Lees meer over FOME-BES.