In het 11de nummer van Land + Water – Vakblad voor de praktijk van civiel- en milieutechnici is het artikel ‘Glasvezel meet temperatuur grondwater voor wko-systemen’ gepubliceerd.

Het artikel gaat in op hoe in regio Utrecht door het FOME_BES project de ondergrondse temperatuurverschillen kostenefficiënt worden gepeild.

Het volledige artikel is hier te lezen.