SKR

SKR vertegenwoordigt de eigenaren, huurders en gebruikers van Kantorenpark Rijnsweerd. Kantorenpark Rijnsweerd omvat 28 panden met een totaal verhuurbaar oppervlak van 288.000m2. Twee panden zijn in gebruik voor de functie wonen, de overige panden als kantoor. De ontwikkelvisie van SKR is erop gericht om het vestigingsklimaat op Rijnsweerd te verbeteren. Verduurzamen is hierbij een belangrijk aspect. Thema’s hierbij zijn duurzame mobiliteit, duurzame verlichting, sociale cohesie, veiligheid en energie.  Er is een energieconvenant afgesloten met gemeente Utrecht waarin de ambitie is vastgelegd tot een CO2 reductie van
30% in 2020 en alle panden minimaal energielabel C.

a.s.r. logo

Bijdrage aan het project:
Het SKR-lid a.s.r. stelt in dit onderzoek zijn wko-systeem beschikbaar. Dit is recentelijk aangelegd en gaat in de komende twee jaar stapsgewijs van deels naar volledig operationeel (Archimedeslaan 10, Utrecht). Het onderzoek t.a.v. deze locatie wordt gecoördineerd en i.s.m. projectpartners uitgevoerd door de SKR, a.s.r. en ADVIBE.

www.kantorenparkrijnsweerd.nl