CMS

CMS_LawTax_RGB_from101mm

CMS telt 2.800 juridische en fiscale adviseurs werkzaam vanuit 54 kantoren in 29 landen. In Nederland zijn er vestigingen in
Amsterdam en Utrecht. De 175 advocaten, notarissen en fiscalisten beschikken over juridische kennis en ervaring op verschillende gebieden, waaronder vastgoed en duurzaamheid. Op het gebied van duurzaamheid en energie adviseert CMS onder meer over conventionele en duurzame energieprojecten en overnames, joint
ventures en privatiseringen met betrekking tot de energie sector. Ook adviseert zij vastgoedeigenaren en gebruikers van vastgoed die gebruik maken en willen maken van duurzame energie-installaties.

Bijdrage aan het project:

Inbreng van juridische en fiscale kennis en ervaring op het gebied van bodemenergiesystemen (in samenwerking met de andere partners).

www.cms-dsb.com