Gemeente Utrecht

gemeente utrecht

Duurzame energie is voor gemeente Utrecht een belangrijk speerpunt in de verdere ontwikkeling van de stad. Het energiebeleid van de gemeente bevat ambities (in 2030 CO2 neutraal) die door onder andere energiebesparing, het toepassen van duurzame energie en benutting van restwarmte gerealiseerd moeten worden. In gebieden met veel dynamiek neemt het doelmatig gebruik van de ondergrond door bodemenergiesystemen hiervoor een belangrijke plaats in, die de gemeente optimaal wil sturen en faciliteren.

Bijdrage aan het project:
Inbreng van integrale kennis en ervaring op het gebied van het toepassen, functioneren en melden van open en gesloten bodemenergiesystemen en ordening van de ondergrond.

www.utrecht.nl