Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

De UU, opgericht in 1636, is uitgegroeid tot een moderne, toonaangevende onderwijs- en onderzoeksinstelling met een groeiende internationale reputatie. De 2013 Shanghai-ranglijst plaatst de UU op nummer één in Nederland, op een gedeelde twaalfde plaats in Europa en in de wereld op een gedeelde 53ste plaats. De UU biedt 45 bacheloropleidingen en 153 masterprogramma´s, waarvan een groot deel Engelstalig. De universiteit telt 29.755 studenten en 7.500 medewerkers. Jaarlijks komen meer dan 2.000 buitenlandse studenten en onderzoekers voor korte of langere tijd naar Utrecht.
De UU verricht fundamenteel en toegepast onderzoek in een breed scala van wetenschapsgebieden. Deze veelzijdigheid vormt een inspirerende basis voor multidisciplinair onderzoek binnen én buiten de universiteit. De UU werkt nauw samen met het bedrijfsleven aan maatschappelijk relevant en innovatief onderzoek. Het onderzoek is georganiseerd in vier pijlers, waarvan duurzaamheid er één is.

Bijdrage aan het project:

  • Inbreng expertise, ontwerp en uitvoering onderzoek, focus energiemonitoring en warmteopslag;
  • Kennisoverdracht intern en extern;
  • Coördinatie onderzoekslocatie Utrecht Science Park.

www.uu.nl