USI logo paars klein

Het Utrecht Sustainability Institute (USI) is een kennis- en innovatienetwerk verbonden aan de UU dat kennis over duurzaamheidsopgaven in de regio Utrecht bundelt en in samenwerking met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties verbindt met de praktijk in binnen- en buitenland. Gezamenlijk wil het USI positieve antwoorden formuleren op het groeiend aantal duurzaamheidsvraagstukken zoals klimaatverandering, energieafhankelijkheid, grondstoffen- en waterschaarste, explosieve urbanisatie en hiermee samenhangende sociale en economische spanningen. De kern van haar missie is het bijdragen aan de transitie naar duurzame urbane regio’s, zowel nationaal als internationaal. Daarbij ligt de nadruk op het verbinden van onderzoek, innovatie en bedrijvigheid.

Bijdrage aan het project:
Inbreng expertise, ontwerp en uitvoering onderzoek, focus op interne en externe kennisoverdracht.

www.usi.nl