Vier van de vijf onderzoekslocaties in gebruik

Vorige maand zijn de glasvezelmeetnetten op Utrecht De Uithof en Strijp-S in Eindhoven in gebruik genomen. De eerste data zijn inmiddels uitgelezen en worden onderzocht. Hiermee zijn nu 4 van de 5 onderzoekslocaties in bedrijf. Naar verwachting kan begin 2016 op alle onderzoekslocaties worden gemeten.

Meetnet De Uithof (Utrecht)
Het meetnet in Utrecht de Uithof betreft 27 glasvezels tot ca. 50 meter diepte, nabij WKO-putten die in 2014 zijn aangelegd. In een aantal van deze putten wordt bovendien de temperatuur gemeten op 4 plaatsen aan de binnen- en buitenzijde van de bronwand.

Meetnet Strijp-S (Eindhoven)
In Strijp-S is een dubbele glasvezelkabel in één van de injectieputten geïnstalleerd: een passieve meetkabel zoals die op de andere locaties wordt gebruikt en een zgn. opwarmkabel. Het meetdoel is hier het detecteren van zones met hogere en lagere stroomsnelheden in de bronbuis, op basis van de gemeten temperatuurprofielen en –frontverplaatsing. Zones met een snellere temperatuurfrontverplaatsing kunnen duiden op verstopping van het filter.

Foto: © BAM Bouw en Techniek