Vraag & antwoord

De kennis die we opdoen in dit project willen we graag met u delen. Het doel van Vraag & Antwoord is om onze kennis in de vorm van vragen, antwoorden, illustraties, films, downloads en contactgegevens toegankelijk te maken voor iedereen met interesse in de monitoring van de ondergrondse energiebalans en het optimaliseren van het economisch en energetisch rendement van bodemenergiesystemen.