Presentatie FOME-BES resultaten

De resultaten van het afgeronde FOME-BES onderzoek zijn op 22 juni 2017 gepresenteerd bij het ‘Maintenance for Energy’ event van Energie Verenigd. Adri Meijdam van a.s.r vertelde tijdens de bijeenkomst vanuit eigen ervaring over de verduurzaming van het a.s.r.-kantoor en over belangrijke aspecten binnen een goed beheer van WKO-installaties. Het terrein van a.s.r. in Rijnsweerd, Utrecht,