Vier van de vijf onderzoekslocaties in gebruik

Vorige maand zijn de glasvezelmeetnetten op Utrecht De Uithof en Strijp-S in Eindhoven in gebruik genomen. De eerste data zijn inmiddels uitgelezen en worden onderzocht. Hiermee zijn nu 4 van de 5 onderzoekslocaties in bedrijf. Naar verwachting kan begin 2016 op alle onderzoekslocaties worden gemeten. Meetnet De Uithof (Utrecht) Het meetnet in Utrecht de Uithof

3D-temperatuurmetingen in de ondergrond

Voor het vijfde nummer van iMaintain is Arno van Peekel van RHDHV geïnterviewd over het FOME-BES project. Het artikel ‘3-D temperatuurmetingen in de ondergrond’ wordt het belang van de projectresultaten geschets voor het kunnen beheren en optimaliseren van bodemenergiesystemen. Lees het artikel. Verschenen in iMaintain magazine, 5-2015, p.54-56.

Conferentie Duurzame Bedrijvigheid

Tijdens de conferentie Duurzame Bedrijvigheid werden er filmpjes vertoond van acht ondernemers die al aan de slag zijn met het verduurzamen van hun onderneming. Ook het FOME-BES project is onder de aandacht gebracht. De film is hier te zien.

Video FOME-BES

Het FOME-BES project is een unieke Utrechtse innovatie. Het project is daarom in beeld gebracht. De video over het project is hier te bekijken.

Glasvezel meet temperatuur grondwater voor wko-systemen

In het 11de nummer van Land + Water – Vakblad voor de praktijk van civiel- en milieutechnici is het artikel ‘Glasvezel meet temperatuur grondwater voor wko-systemen’ gepubliceerd. Het artikel gaat in op hoe in regio Utrecht door het FOME_BES project de ondergrondse temperatuurverschillen kostenefficiënt worden gepeild. Het volledige artikel is hier te lezen.

Utrecht neemt WKO onder de loep

Voor het artikel ‘Utrecht neemt WKO onder de loep’ in Ensoc zijn Carolien ten Hemel (USI) en Adri Meijdam (a.s.r.) geïnterviewd over het FOME-BES project. Het artikel gaat in op de doelen en (voorlopige) resultaten van het project. Het volledige artikel is hier te lezen.  

Persbericht: Bodemmonitoring brengt rendement WKO-systemen in beeld

Utrecht – 9 september 2014 In Utrecht slaan kennisinstellingen, bedrijven, de gemeente en de provincie Utrecht de handen ineen om op een wereldwijd unieke manier de prestaties van warmte- en koudeopslagsystemen te verbeteren. In verschillende gebieden wordt ondergronds een driedimensionaal glasvezelnetwerk aangebracht dat door de seizoenen heen de temperaturen in de bodem meet. Hiermee wordt